HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.22.0 Date: Sat, 24 Sep 2022 23:42:15 GMT Content-Length: 0 Connection: keep-alive Set-Cookie: token=Idb-TZzHRlkP8kzEYPVma1B_sWtQzW0Xh6PC0MTuWJAreNSDUpGnjKOn7o7 Set-Cookie: eap_username=""; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT Set-Cookie: cms=""; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT Set-Cookie: manager=""; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT